St Peter, Rembrandt van Rijn, 1630

104.00

Even met iemand overleggen? Delen is zo gedaan

Beschrijving

De heilige Petrus – de leerling van Jezus en de eerste paus in Rome – draait zijn ernstige gezicht om en kijkt ons recht aan. Zijn grimmige blik lijkt ons aan te sporen na te denken over onze daden en een christelijk leven te leiden. De sleutel is het gebruikelijke symbool van Peter. Sint-Pieter was in de zeventiende eeuw een belangrijk symbool voor het pausdom en de katholieke kerk, maar voor Rembrandt is hij een relatief ongebruikelijk motief. De directheid waarmee de figuur de toeschouwer ontmoet, is echter heel karakteristiek. Het clair-obscur – waar het gezicht, de hand en de sleutel dramatisch uit het donker tevoorschijn komen – is ook typerend voor het werk van de kunstenaar.