Portret van Jacob Cornelisz van Oostsanen, Jacob Cornelisz. van Oostsanen (atelier van), ca. 1533

104.00

Even met iemand overleggen? Delen is zo gedaan

Beschrijving

Portret van Jacob Cornelisz van Oostsanen, Jacob Cornelisz. van Oostsanen (atelier van), ca. 1533

Dit werk gold lange tijd als het vroegst bekende zelfportret in de Noord-Nederlandse schilderkunst, maar het is waarschijnlijk gemaakt naar een verloren werk. Dergelijke portretten zijn illustratief voor de groeiende status van kunstenaars. Jacob Cornelisz kijkt ons direct aan. Achter hem hangt een papiertje met het jaartal 1533 en zijn monogram: I W (omgekeerd) v A (‘J[acob] W[ar] v[an] A[msterdam]’).