Het gestoorde pianospel, Willem Bartel van der Kooi, 1813

104.00

Even met iemand overleggen? Delen is zo gedaan

Beschrijving

Het gestoorde pianospel, Willem Bartel van der Kooi, 1813
De Friese schilder Van der Kooi was een meester in het schilderen van kinderen. De kinderen op dit schilderij zijn heel speels en ongedwongen geportretteerd; het is bijna een snapshot. Maar schijn bedriegt. De schilder heeft de kinderen bewust zo geplaatst dat ze een mooie driehoek vormen. En of het daadwerkelijk een portret is, of een gefantaseerd tafereel, is onbekend.