Festoen van vruchten en bloemen, Jan Davidsz. de Heem, 1660 – 1670

104.00

Even met iemand overleggen? Delen is zo gedaan

Beschrijving

Festoen van vruchten en bloemen, Jan Davidsz. de Heem, 1660 – 1670

Deze in Utrecht geboren schilder trok in 1626 naar Antwerpen, waar hij de weelderige en kleurrijke Vlaamse stillevenschilderkunst leerde kennen. Die combineerde hij met zijn gave om de natuur uiterst gedetailleerd weer te geven. Deze tros bloemen en vruchten laat dat goed zien: een zeer decoratief geheel, maar toch nauwkeurig in de details. Allerlei vraatzuchtige insecten bevolken het stilleven.